• icon
  Enter addresses
 • icon
  Awaiting deposit
 • icon
  Awaiting exchange
 • icon
  Completed
Monero
Deposit
STASIS EURO
Receive
XMR
EURS
Separator
Exchange rate
1 XMR = 60.53030565 EURS
Deposit max
0.16933666 XMR
Deposit min
0.08260325 XMR
Exchange fee
1.01250000 EURS
Destination address
Address for the wallet in which STASIS EURO will be deposited
Refund address
Address for the wallet in Monero will be deposited in case of unsuccessful conversion

XMR to EURS