• icon
  Enter addresses
 • icon
  Awaiting deposit
 • icon
  Awaiting exchange
 • icon
  Completed
Tezos
Deposit
STASIS EURO
Receive
XTZ
EURS
Separator
Exchange rate
1 XTZ = 2.47813690 EURS
Deposit max
4.13617182 XTZ
Deposit min
6.00000000 XTZ
Exchange fee
1.03717205 EURS
Destination address
Address for the wallet in which STASIS EURO will be deposited
Refund address
Address for the wallet in Tezos will be deposited in case of unsuccessful conversion

XTZ to EURS