• icon
  Enter addresses
 • icon
  Awaiting deposit
 • icon
  Awaiting exchange
 • icon
  Completed
Horizen
Deposit
STASIS EURO
Receive
ZEN
EURS
Separator
Exchange rate
1 ZEN = 5.88583291 EURS
Deposit max
1.74146976 ZEN
Deposit min
0.84949744 ZEN
Exchange fee
1.01250000 EURS
Destination address
Address for the wallet in which STASIS EURO will be deposited
Refund address
Address for the wallet in Horizen will be deposited in case of unsuccessful conversion

ZEN to EURS